mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні9
mod_vvisit_counterВчора29
mod_vvisit_counterЗа тиждень275
mod_vvisit_counterЗа минулий тиждень182
mod_vvisit_counterЗа місяць781
mod_vvisit_counterЗа минулий місяць754
mod_vvisit_counterВсього34998

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 3.92.28.52
,
Now is: 2021-11-28 10:57

Звіт директора про роботу закладу за 2021  рік

Звіт директора про роботу закладу за 2020 рік

Звіт директора про роботу закладу за 2019 рік

Звіт завідувача  про роботу закладу за 2018 рік

Звіт завідувача  про роботу закладу за 2017 рік

 

 

Протокол

зборів педагогічного колективу та громадськості

дошкільного навчального закладу ясел-садка №55

14.06.2017р.

Час проведення : 1600 год

Загальна кількість присутніх : 85 чол.

Голова зборів : Табінська І.О. – вихователь-методист

Секретар зборів : Прокопчук Н.М. – вихователь

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови зборів, секретаря, членів лічильної комісії з ведення зборів.

2. Звіт завідувача ДНЗ №55 про свою діяльність перед педагогічним колективом, батьківським комітетом та громадськістю міста.

3. Оцінка діяльності завідувача за підсумками таємного голосування.

1. Слухали : Кузло Л.П. інструктора з фізкультури,  яка запропонувала обрати голову зборів, секретаря та членів лічильної комісії.

Ухвалили: головою зборів обрати Табінську І.О., секретарем Прокопчук Н.М., членами лічильної комісії : Кашталян І.Б., Кравчук І.С., Зінчук О.В.

2. Слухали: Ходакову Наталію Володимирівну, завідувача, про свою діяльність, як керівника ДНЗ ( звіт додається).

Виступили : Кашталян І.Б. голова Піклувальної ради, яка розповіла про роботу завідувача ДНЗ №55 у підвищенні рівня організації навчально-виховного процесу та фінансово-господарську діяльність закладу.

Кукуруза О.М. - вихователь, яка розповіла про внесок завідувача в створенні умов для повноцінного та гармонійного розвитку дошкільників.

Сичевська С.М. -  вихователь, яка відмітила, що Ходакова Наталія Володимирівна проводить роботу по зростанню авторитету ДНЗ.

3.Слухали: Табінську І.О., яка запропонувала оцінити діяльність завідувача та за підсумками таємного голосування лічильній комісії підвести та підрахувати голоси.

Видано 85 бюлетенів.

Зінчук О.В., яка озвучила результати таємного голосування.

Лічильна комісія вирішила:

За результатами таємного голосування:

визнати роботу завідувача Ходакової Наталії Володимирівни

«задовільно»  -  85 чол.

визнати роботу завідувача Ходакової Наталії Володимирівни

«незадовільно» - 0 чол.

утримались від голосування – 0 чол.

Ухвалили:

Вважати роботу завідувача дошкільного навчального закладу ясел-садка №55 Ходакової Наталії Володимирівни « задовільно».

Голова зборів:                                                       І.О.Табінська

Секретар:                                                               Н.М.Прокопчук

Протокол № 2

Загальних зборів колективу ( за участю представників батьківського комітету, Ради закладу та Піклувальної Ради ДНЗ № 55 ) від 14.06.2017р.

Голова зборів : Табінська І.О.

Секретар зборів : Прокопчук Н.М.

Присутні : 85 чол.

Порядок денний :

1. Звіт про роботу ДНЗ № 55. Доповідач – Ходакова Н.В. – завідувач ДНЗ

2. Звіт про роботу Піклувальної Ради ДНЗ. Доповідач – Кравчук І.С.

1. СЛУХАЛИ : Ходакову Н.В. – завідувача ДНЗ, яка прозвітувала про роботу дошкільного закладу.

Завідувач визначила основні завдання ДНЗ : розвиток творчої особистості дошкільника, реалізація завдань Базового компонента дошкільної освіти, комплексний підхід до збереження та зміцнення здоров’я  дітей, створення ігрового розвивального середовища, реалізація принципів особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти, формування та розвиток творчої інди-відуальності педагогів,підвищення рівня психолого-педагогічної інноваційної компетентності, реалізація принципу інтеграції родинного і суспільного виховання. На виконання даних завдань була спрямована вся робота дош-кільного закладу.

Групи в закладі комплектуються за віковими ознаками : 4 групи для раннього віку (122дитини ), 10 груп для дітей дошкільного віку ( 355дітей ), всього по закладу 477 дитини. Упродовж 2016-2017 н.р. проводилась робота, яка спрямована на охоплення дошкільною освітою дітей, які не відвідують заклад. У 2016-2017 навчальному році 4 дітей відвідувало психолого-педа-гогічний консультпункт, 11 батьків відвідувало «школу мам» дітей 2013-2014року народження.

Кількість дітей 6-річного віку, які пішли в школу – 114 дітей.

Кількість дітей, які залишились в старших групах ще на рік -  2 дитини

з них : 2 – за бажанням батьків.

Кількість дітей, які прийняті в ДНЗ :

3-й рік життя – 70 дітей

4-й рік життя – 18 дітей

5-й рік життя – 1дитина

6-й рік життя – 1дитина

Всього : 90 дітей

Фактична відвідуваність груп дітьми:

- ясла – 60%  ;

- сад – 79% .

Організація життя, навчання і виховання в ДНЗ здійснюється з дот-риманням санітарних правил. В ДНЗ є необхідне обладнання для забезпечення медичної роботи на достатньому рівні. В ДНЗ  на ”Д” обліку – 29 дітей; загальна захворюваність за 2016 рік склала 211 випадків. Для зниження захворюваності в закладі проводяться традиційні та нетрадиційні форми роботи.

Дошкільний заклад отримує продукти харчування від підприємців. Всі завезені продукти супроводжуються сертифікатами якості. Вартість харчування за поточний рік становить : ранній вік – 13,71грн. , дошкільний вік  – 18,66грн. В дошкільному закладі харчуються діти пільгових категорій : це діти учасників АТО – 15 дітей ( безкоштовно ) , багатодітні – 32 дитина  (50% оплати за харчування).

Для створення належних умов функціонування ДНЗ силами працівників та батьків проводився поточний ремонт приміщень. Проте,  потребує ремонту фасад будівлі, водопровідна система в підвальному приміщенні.

Для утримання дошкільного закладу упродовж 2016-2017н.р. було використано бюджетних коштів :

- заробітна плата – 2784929грн. ;

- комунальні послуги – 827803грн. ;

- харчування – 432834грн. ;

- придбання – 39002 грн. ;

- ремонт – 200000грн.

Всього : 4 284 568грн.

У дошкільному закладі працюють 77 чоловік, з них 37 – педагогів.

У 2016-2017 навчальному році курсову підготовку пройшли педагоги: завідувач Ходакова Н.В., вихователь Булачок Л.В., практичний психолог Дем’яненко Т.В.

За результатами атестації 2016-2017н.р. присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» вихователю Кравчук І.С.

Атестаційною комісією управління освіти присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» вихователям Беккель Т.А., Кукурузі О.М.

Педагоги ДНЗ враховують вимоги і реалії сьогодення : гуманізація, особистісно-орієнтований підхід до кожної дитини, формування соціальної компетентності дошкільнят, використовують здоров’язбережувальні освітні технології.

У 2016-2017н.р. відповідно до проблемного питання «Використання інноваційних технологій в процесі формування творчої особистості дошкільника та створення умов для її саморозвитку та самореалізації »  в ДНЗ проведені: чотири педагогічні ради, тематичний  контроль старших груп, вибірковий контроль молодших та середніх груп, відкриті покази різних видів роботи, інтерактивна гра для педагогів з екологічної освіти, семінар-практикум «Використання елементів ТРВЗ», ряд консультацій для вихователів, працював гурток з англійської мови. Проблемне питання закладу поступово і систематично реалізується в різних формах методичної роботи. В практику роботи дошкільного закладу впроваджені та творчо використовуються інноваційні освітні технології.: авторська система фізичного виховання М.Єфименка, інтегрований підхід до освітньо-виховної роботи, елементи педагогіки ТРВЗ, навчання читанню за технологією швидко читання Б.Динги, навчання читанню за авторською технологією Л. Шелестової, використання сенд-плей технології, розвиток творчих здібностей на заняттях з малювання за Л.Шульгою і багато іншого.

Упродовж 2016-2017 н.р. робота в напрямку насичення, якісного наповнення  предметно-ігрового розвивального середовища продовжувалась в окремих групах.

Продовжувала користуватися  популярністю  робота з піском та сіллю, спрямована на розвиток дитячої особистості; продовжувалось наповнення дослідницьких центрів в групах дошкільного закладу.

У 2016-2017н.р. в ДНЗ проведені : виставка сімейних патріотичних проектів  «Україна очима дітей» ; огляд-конкурс музичних осередків, виставка виробів з дітей з батьками за допомогою хенд-мей технології «Весняна історія»,виставка навчально-ігрового посібника з логіко-математичного розвитку.

З метою залучення дітей до національної культури було проведено День української писемності і мови, міжнародний день рідної мови, День поезії, свято Матері-українки, свято Стрітення, Різдвяні свята.

Значна увага приділялась безпеці життєдіяльності та охороні здоров’я дітей. Проведення Тижня безпеки дитини засвідчило, що діти мають базові знання з правил пожежної безпеки, дорожнього руху, поведінки в надзвичайних ситуаціях.

Успішно здійснювалась робота з пропаганди педагогічних знань серед батьків. Батьківські збори в групах проходили у формі дружніх розмов, бесід, з обов’язком показом фрагментів роботи з дітьми.

УХВАЛИЛИ: роботу ДНЗ вважати ” задовільною ”

Голосували: ”за” – 85 чол.,  ”проти” – немає, «утримались» - немає.

2. СЛУХАЛИ : І.Кравчук – голову Піклувальної Ради ДНЗ №55, зі звітом про внески, які надходили в дошкільний заклад. Дані внески були добровільними та благодійними, вони контролювались і були витрачені за призначенням та згодою піклувальної Ради ДНЗ.

Для зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази ДНЗ були залучені батьківські та спонсорські кошти. Упродовж 2016-2017 навчального року були використані батьківські кошти на наступне:

Ø Будівельні матеріали для ремонтних робіт  на суму – 9154 грн.

Ø Повірка вогнегасників – 1180грн.

Ø Страхування членів пожежної дружини – 550грн.

Ø Дезодорація підвального приміщення – 500грн.

Ø Підписка періодичних видань – 2000грн.

Ø Пральна машина – 5000грн.

Ø Стрем’янка – 620грн.

Ø Ремонт обладнання на харчоблоці – 4942 грн.

Ø Миючі засоби – 3846грн.

Ø Фанера – 15400грн.

Ø Пилесмок – 2500грн

Всього на суму : 45 692грн.

Проблеми закладу.

1. В незадовільному стані фасад будівлі  закладу ( відпадає плитка, що становить загрозу життю ).

2. Застаріле обладнання на пральні .

3. Незадовільний стан огорожі.

4. Потребують заміни труби холодного водопостачання в підвальному приміщенні закладу.

УХВАЛИЛИ: роботу піклувальної Ради вважати «задовільною».

Голосували: ”за” – 85 чол.,  ”проти” – немає, «утримались» - немає.

Голова загальних зборів ДНЗ №55                                        І.Табінська

Секретар                                                                                    Н.Прокопчук